Konferencja TRE 24 – Konferencja naukowa w Akademii WANS

Szanowni Państwo!
Akademia WANS organizuje w dniu 29.10.24 r. konferencję naukową pt. „Transformacje gospodarki regionu. Pomoc publiczna w rozwoju przedsiębiorstw województwa podlaskiego”.
Konferencja wpisuje się w ogólny trend analiz i prognoz dotyczących procesów przemian społecznych oraz gospodarczych w regionach, w szczególności dotyczących Polski Wschodniej. Zamierzeniem jej organizatorów jest stworzenie cyklicznego forum wymiany poglądów na temat współczesnych procesów zarządzania i zmian zachodzących w przedsiębiorstwach, gospodarce i sferze społecznej. W warunkach kryzysu ekonomicznego, klimatycznego, czy militarnego szczególnie ważna jest także ocena udziału we współkreowaniu procesów transformacyjnych w gospodarce przez samorządy regionalne i lokalne.

Konferencja będzie się koncentrowała na roli, jaką w tych procesach transformacji gospodarki odgrywa pomoc publiczna. Szeroki zakres tej pomocy łączymy głównie z funduszami unijnymi, ale istotnym jej składnikiem są także środki krajowe. Jest ona definiowana jako dopuszczalne selektywne uprzywilejowanie przedsiębiorstw w zakresie, w którym mechanizmy rynkowe nie są skuteczne. Jej udzielanie następuje poprzez programy i akty prawne, na podstawie których podejmowane są decyzje o przyznaniu wsparcia konkretnym beneficjentom.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże wymagana jest rejestracja online
do dnia 10.10.2024 r. (www.wans.edu.pl/konferencja-tre-24)

Data publikacji

18 czerwca 2024 r.

Konferencja TRE 24 – Konferencja naukowa w Akademii WANS