Narodowa Reprezentacja Akademicka to nowy projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu wsparcie procesu kształcenia studentów-sportowców i umożliwienie im połączenia kariery sportowej z nauką. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej.

Wsparcie finansowe kierowane będzie bezpośrednio do uczelni, na których studiują uprawnieni do udziału w projekcie zawodnicy. Środki mogą zostać przeznaczone przez uczelnie na organizację indywidualnego toku studiów (do 100 godzin rocznie), przygotowanie i wprowadzenie możliwości kształcenia na odległość bądź na spotkania zawodników z tutorem lub opiekunem dydaktycznym (do 10 godzin rocznie).

Projekt powstał przy współudziale Akademickiego Związku Sportowego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uczelnia biąrąc udział w projekcie wychodzi naprzeciw potrzebom sportowców poprzez elastyczne podejście do studiów, umożliwiające płynne zarządzanie karierą sportową.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/narodowa-reprezentacja-akademicka—iv