Klaster Obróbki Metali

Od 2016 roku współorganizujemy z WSFIZ Kongres Liderów Zmian. Ta impreza jak w soczewce pokazuje praktyczny wymiar wartości uczelni: kreatywność, innowacyjność, nieszablonowe podejście do stawianych wyzwań. Jako partner strategiczny WSFIZ kreuje wartość dodaną przekładającą się na efektywność naszej codziennej pracy.

Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali (Krajowy Klaster Kluczowy)

Klaster Obróbki Metali