Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki (dawniej WSWFiT) prowadzi studia na  kierunku  Wychowanie Fizyczne:

 • Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

W ramach studiów I stopnia realizowane są ścieżki kształcenia związane z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego z przygotowaniem do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

 • Studia II stopnia (niestacjonarne)

Studia II stopnia pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zjawisk i problemów nauk o zdrowiu, o kulturze fizycznej, a także wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w szeroko pojętej kulturze fizycznej.

Wydział kształci:

 • nauczycieli wychowania fizycznego
 • instruktorów i trenerów w wybranych dyscyplinach sportu
 • animatorów rekreacji
 • specjalistów z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

W swojej ofercie Wydział WFiT posiada również studia podyplomowe:

 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

Z myślą o studentach, którzy czynnie uprawiają sport uruchomiony został nowatorski program kariery dwutorowej STUDENT – SPORTOWIEC,                                            który ma na celu harmonijne łączenia nauki z rozwojem kariery sportowej.

W ramach Akademickiego Związku Sportowego działają sekcje sportowe takie jak:

 • Sekcja koszykówki
 • Sekcja piłki siatkowej
 • Sekcja piłki nożnej
 • Sekcja trójboju siłowego
 • Sekcja lekkoatletyki
 • Sekcja pływacka
 • Sekcja futsalu