Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

NIP: 542-10-18-448
REGON: 050247894

      

ADMINISTRACJA UCZELNI

KANCELARIA REKTORA
697 066 160
85 67 85 823
kancelaria.rektora@wans.edu.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
85 67 85 851
iod@wans.edu.pl

WYDAWNICTWA
85 67 85 801
wydawnictwa@wans.edu.pl

DZIAŁ REKRUTACJI
722 234 287
85 67 85 846
rekrutacja@wans.edu.pl

DZIAŁ KADR I PŁAC
85 67 85 893
85 67 85 839
kadry@wans.edu.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
601 419 259
85 67 85 845
ckp@wans.edu.pl

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
85 67 85 898
85 67 85 910

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
85 67 85 809

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. PROMOCJI UCZELNI
601 329 223

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI

DZIEKAN

85 67 85 858
jerzy.nowik@wans.edu.pl

 

 

 

 

 

DZIEKANAT

85 67 85 906
605 300 268

dziekanat.wwfit@wans.edu.pl
joanna.kiryluk@wans.edu.pl
joanna.kazberuk@wans.edu.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU

magdalena.topolanska@wans.edu.pl

DZIAŁ DYDAKTYKI, NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

KIEROWNIK
85 67 85 851
e-mail: alicja.sadowska@wans.edu.pl

BIURO KARIER
85 67 85 823
biuro.karier@wans.edu.pl

DYPLOMY
85 67 85 854
e-mail: joanna.mansour@wans.edu.pl

BIURO STYPENDIALNE
85 67 85 907
stypendia@wans.edu.pl

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
85 67 50 672
85 67 85 838
foreign@wans.edu.pl

 

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA
85 67 85 802
biblioteka@wans.edu.pl

KWESTURA

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY – KWESTOR
85 67 85 818

 

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY

600 881 533
85 67 85 878

DZIAŁ KSIĘGOWY WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
691 383 985

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY – ROZLICZENIA STUDENTÓW
600 881 533
85 67 85 855