Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 

zaprasza sportowców na studia licencjackie oraz magisterskie w ramach programu kariery dwutorowej STUDENT-SPORTOWIEC.

Celem programu jest umożliwienie sportowcom harmonijnego łączenia nauki z rozwojem kariery sportowej. Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom sportowców poprzez elastyczne podejście do studiów, umożliwiające płynne zarządzanie karierą sportową. Program pozwala łączyć obie działalności bez uszczerbku dla celów dla każdej z nich. Program będzie realizowany zgodnie z założeniami Konkluzji Rady UE i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie kariery dwutorowej sportowców Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 168/10 z dnia 14.06.2013.

Program skierowany jest do:

 • zawodników kadry narodowej,
 • studentów posiadających klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową,
 • zawodników klubów ligowych (minimum II liga).

Serdecznie zapraszamy na studia młodzież, której zależy zarówno na osiągnięciach w sporcie jak i w nauce!

 

Zasady rekrutacji do Programu Kariera Dwutorowa Student – Sportowiec na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki w roku akademickim 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do Programu

02.10.2023 – ogłoszenie o rekrutacji,
20.10.2023 – zakończenie składania wniosków,
26.10.2023 – ogłoszenie wyników,
27.10.2023 – decyzja o przyjęciu do Programu,

po 27.10.2023 – ustalenie warunków indywidualnej organizacji studiów studenta-sportowca

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji – rekrutacja krok po kroku:

 1. Wniosek o przyjęcie do Programu  – załącznik 1,
 2. Potwierdzeniem o przynależności do klubu sportowego (wypełnij, uzyskaj podpisy    w klubie)  – załącznik 2,
 3. Oświadczenia (wypełnij, uzyskaj podpisy w klubie) – załącznik 3,
 4. Uzyskaj zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez polski związek sportowy, jeżeli związek takowe wydaje,
 5. Harmonogram pracy sportowej w danym roku akademickim  – załącznik 4,
 6. Wyrób legitymację AZS,
 7. Wypełnione i podpisane dokumenty złóż do Dziekanatu WFiT,
 8. Poczekaj na ogłoszenie wyników. Lista  studentów zakwalifikowanych do Programu  będzie udostępniona na tej stronie, dodatkowo zostaniesz powiadomiony drogą mailową.

Więcej informacji można uzyskać osobiście telefonicznie pod numerem 605 300 268 lub w Dziekanacie przy ul. Ciepłej 40 pok. 15.

 

Do pobrania

Plik