Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia na kierunku wychowanie fizyczne przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających świadectwo dojrzałości. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i nabywają praktyczne umiejętności niezbędne  do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego.

Studenci uczestniczą w zajęciach teoretycznych z zakresu nauk przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych oraz nauk o zdrowiu i wychowaniu. Studenci biorą udział w zajęciach praktycznych, obejmujących ćwiczenia gimnastyczne, lekkoatletyczne oraz treningi z zakresu różnych dyscyplin sportowych, m.in. gier zespołowych.

Program studiów obejmuje także dwa wyjazdy na obozy sportowe: letni i zimowy. Obozy stwarzają szansę nabycia nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności w zakresie sportów wodnych i sportów zimowych, jak również są świetną okazją do integracji.

Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych imprezach sportowych. Odbywają również wolontariat na rzecz Uczelni. Bardzo ważnym elementem programu studiów są praktyki pedagogiczne odbywane przez studentów w placówkach edukacji dzieci i młodzieży.

W toku studiów I-go stopnia  studenci mają również możliwość zdobycia kompetencji instruktora sportu.

Absolwenci studiów I-go stopnia, mogą kontynuować kształcenie w zakresie wychowania fizycznego na studiach II-go stopnia.

Uprawnienia po zakończeniu studiów:

  • uprawnienia do nauczania gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
  • uprawnienia instruktora sportu lub rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie sportu,
  • uprawnienia do prowadzenia wychowania zdrowotnego,
  • uprawnienia z zakresu turystyki.

Do pobrania

Plik
pdf Efekty uczenia się - Wychowanie Fizyczne I stopień